Nombre del proyecto:

Estudio de las actitudes de los estudiantes de magisterio en Aragón hacia el catalán

Descripción del proyecto:

Título: Estudio de las actitudes de los estudiantes de magisterio en Aragón hacia el catalán.

Resumen: Malgrat que el català és una de les llengües pròpies d’Aragó i que en el curs 2019/2020 es complirà el trenta-cinquè aniversari de la seva introducció en l’ensenyament reglat al territori de la Franja, els plans d’estudis per a la formació de mestres no recullen la realitat plurilingüe aragonesa. Per tal d’aprofundir en quina mesura aquest fet pot tenir repercussions en les actituds lingüístiques dels futurs docents, vam realitzar un estudi amb 834 alumnes de primer i quart curs del grau en mestre d’educació primària dels tres campus de la Universitat de Saragossa. Els resultats mostren la presència majoritària d’unes actituds neutres amb tendència desfavorable cap al català, tot i que es constata una evolució positiva entre les dues cohorts. Així mateix, trobem la influència del contacte previ amb el català, bé a través de l’àmbit acadèmic o del familiar, en la determinació d’unes actituds més favorables cap a aquesta llengua.

Keywords:  actituds lingüístiques, català a l’Aragó, formació de docents.

Año de publicación: 2020

Revista: Treballs de Sociolingüística Catalana. 

Número y páginas: 30, 265-280.

Enlace de descarga: Estudio de las actitudes de los estudiantes de magisterio en Aragón hacia el catalán.