Nombre del proyecto:

Aragonés ta Secundaria

Descripción del proyecto:

Título: Aragonés ta Secundaria  

Autores: Campos, I.O.

Resumen: L’amostranza de l’aragonés en a Educazión Secundaria dica uei no ha contau que con radidas experienzias puntuals y un nulo refirme administrativo. Iste feito fa que a faina d’o profesor siga de mal desembolicar a resultas d’a manca d’un curriclo que pose os alazez ta o dominio d’ista luenga, asinas como de materials u ferramientas que faziliten a planificazión d’as clases. A fin d’iste manual ye fazilitar a paranza d’a faina dozén en as amostranzas meyas. O suyo conteniu, a resultas d’o livel ta o que ye endrezau, cuenta con bels apartaus de naturaleza estructuralista. Con tot y con ixo, a conzepzión comunicativa den l’aprendizache de segundas luengas ye l’alazet en todas as lizions, o cualo fa que os eixerzizios zentraus en o dominio de raso gramatical se combinen con os que levan a o emplego d’a luenga en esferens situazions comunicatives d’a vida cutiana. Antiparti, iste manual preba de posar l’aragonés como luenga de raso adaptada a os menesters y a cultura d’o sieglo XXI, dentro d’o nuestro autual mundo globalizau.

Año de publicación: 2014

Editorial: Aladrada

Presencia en prensa: Clic aquí