Nombre del proyecto:

Actitudes hacia el catalán del futuro profesorado aragonés de Educación Primaria

Descripción del proyecto:

Título: Actitudes hacia el catalán del futuro profesorado aragonés de Educación Primaria

Resumen: El català és una de les llengües pròpies de l’Aragó. Malgrat que al 2014 s’han complert tres dècades de la implantació de l’ensenyament d’aquesta llengua com a assignatura en les escoles d’algunes poblacions del territori de la Franja (Aragó oriental), encara existeix un gran dèficit en els estudis de magisteri de la Universidad de Zaragoza pel que fa a la formació en català i en la didáctica d’aquesta llengua. Tenint en compte la situació de minorització de les llengües pròpies de l’Aragó i la influència que el context educatiu, i en concret el professorat, pot tenir en les actituds lingüístiques dels escolars, sembla necessari conèixer quines són les actituds dels futurs docents aragonesos tant cap a l’aragonès com el català. Amb aquesta finalitat impulsem un estudi els resultats del qual han mostrat l’existència d’unes actituds molt desfavorables cap a la llengua catalana en els estudiants del Grau en Mestre d’Educació Primària tant de primer com de quart curs.

Keywords: actituds lingüístiques, català d’Aragó, llengües minoritzades, docents.

Año de publicación: 2014

Revista: Sintagma

Nº y páginas: 27, 43-59

Enlace de descargaClic aquí